Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1963-1980; 0.4 tm (4š); prevzemni seznam

1965: Krajevna skupnost Tolmin

statuti, pravilniki in drugi predpisi 1965-1978?/ zbori občanov 1971-1979, seje sveta 1965-1980, seje izvršilnega odbora 1970-1978, seje zbora delegatov 1976-1978, seje delegacij 1974-1977, posveta predsedstva 1976, seje komisije za komunalno gospodarstvo 1972-1977, seje komisije za socialno varstvo in zdravstvo 1970-1980, seje kadrovske komisije 1975-1976, razni sestanki 1972-1980/ volitve 1974,1978/ referendum za krajevni samoprispevek 1979/ statistika 1971-1980/ ankete in vprašalniki 1975-1979/ potres 1976-1977?/ lokalna radijska postaja 1963-1970/ ureditev tolminskega pokopališča in vzdrževanje grobov iz 1. svetovne vojne 1978-1980/ gradnja plavalnega bazena v Tolminu 1978-1979/ postavitev javne razsvetljave v Žabčah 1976-1977/ hišna numeracija za posamezna naselja/ program proslave praznika JLA/ informativni bilten Delegat 1980/ dopisi 1969-1979, delovodnika 1970-1979/ diplome 1978/ fotografije