Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1962-1978; 0.1 tm (1š 2m); prevzemni seznam, arhivski popis načrtov, plakatov in zemljevidov

Krajevni odbor Šmartno; 1965: Krajevna skupnost Šmartno

statut 1974/ volitve 1974/ seje krajevnega odbora in sveta, zbori volilcev, razni sestanki 1962-1977, seje odbora za socialne podpore 1970,1974/ statistika 1971-1977/ potres 1976-1978/ anketa o socialni politiki v krajevni skupnosti 1975/ finančna poročila, zaključni računi, poročila o delu 1967-1977/ dopisi in ostali spisi 1965-1978/ delovodnik 1965-1977