Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1965-2002; 1.5 tm (15š); prevzemni seznam

1967: Krajevna skupnost Solkan

statut 1979/ seje izvršnega odbora, sveta in komisij, zbori volilcev, razni posveti in sestanki 1967-1986, skupščine 1979-1982, seje delegacije za občinsko skupščino 1978-1982/ popisnice izvoljenih članov delegacije za občinsko skupščino in delegatov SIS 1978/ programi dela 1976-1980, srednjeročni programi za leta 1976-1980 in 1981-1985/ volitve 1974, 1978/ potrošniški svet 1979-1981/ evidence zaposlenih krajanov v delovnih organizacijah 1977/ seznam dvolastnikov 1980/ posojilo za ceste 1976,1979/ valjčni mlin v Solkanu 1965-1974/ kanalizacija na Cesti IX. korpusa 1971/ odbor za odpravo posledic potresa 1976-1978/ ureditev starega jedra Solkana 1977?-1984/ ureditev otroškega igrišča za spomenikom v Solkanu/ zaključni računi 1978-1981/ krajevni praznik 1969/ tridesetletnica KS 1997/ tisočletnica prve omembe Solkana 2000-2002/ blagajniške knjige 1968-1977/ dopisi in ostali spisi 1967-1982/ spisovne evidence 1968-1982/  plakati 1968-1969