Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1953-1985; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1954: Krajevni odbor Rut - Grant; 1965: Krajevna skupnost Rut - Grant

zbori volilcev, seje krajevnega odbora, sveta in odbora za elektrarno, različni posveti/ krajevna elektrarna in elektrifikacija naselij Rut in Grant 1958-1969/ potres in sanacija večnamenske stavbe Rut št. 29 1976-1979/ asfaltiranje ceste Koritnica-Rut 1975-1980/ statistika 1974-1985/ dopisi in ostali spisi 1953?-1979