Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1960-1992; 1.8 tm (18š 1m); prevzemni seznam, arhivski popis načrtov, plakata in fotografij

19..: Krajevna skupnost Renče

skupščina, zbori krajanov, svet, poravnalni svet, svet potrošnikov, komisije, odbori, delegacije 1960-1992/ volitve, anketa o poimenovanju naselij, krajevni samoprispevek, glasilo Obvestila , krajevni praznik, priznanje 1974-1991/ gradbene in komunalne zadeve, obnova krajevnih cest, melioracija/ finančna poročila in zaključni računi 1978-1992/ razno/ dopisi in ostali spisi 1973?-1991/ delovodnika 1972-1992/ katastrske mape in načrti, plakat / fotografije