Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1965-1994; 0.7 tm (7š); prevzemni seznam

1964: Krajevna skupnost Prvačina

statut 1974/ skupščine, zbori krajanov, seje sveta in delegacij 1965-1990/ listina pobratenja med občino Doberdob in KS Prvačina 1977/ volitve 1969-1982/ evidenca za plačilo samoprispevka/ anketa o socialni politiki v KS/ asfaltiranje cest 1968/ javna razsvetljava 1973/ ureditvena dela na pokopališču 1974-1975/ gradnja otroškega vrtca 1976-1977/ obnova kapelice – kužnega znamenja na Prvačkem polju 1988-1989/ namakalni sistem za polje v Prvačini 1985-1990/ urejanje in vzdrževanje poti 1986-1990/ obnova zadružnega doma 1976-1984/ programi dela, poročila o delu in finančna poročila 1966-1973, zaključni računi 1979-1991/ delovodnik 1986-1991/ evidenca računov 1986-1994/ dopisi in ostali spisi 1965-1991