Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1967-1986; 0.2 tm (2š); prevzemni seznam

1965: Krajevna skupnost Most na Soči

statut 1967,1981/ seje sveta, delegacije in zborov krajanov 1967-1977/ volitve 1974-1986/ pripravljalni odbor za organizacijo turistično-zabavne prireditve "Noč na jezeru" 1975, 1978/ poročila o delu 1975,1978/ statistika 1971-1979/ finančna poročila 1968-1977/ smernice za srednjeročni plan 1981-1985/ krajevni samoprispevek 1974-1986/ anketa o socialni politiki v KS 1975/ spisi 1967-1980/ delovodniki 1968-1979