Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1964-1992; 0.3 tm (3š); prevzemni seznam

zbori občanov 1974-1983, seje sveta in družbenoplitičnih organizacij 1974-1988, sestanki o postavitvi RTV pretvornika 1982, razni sestanki 1982-1984/ anketa o socialni politiki v KS 1975/ potres 1976-1977/ kulturni dom 1964-1983/ prenova poslopja Log pod Mangartom 53/ krajevni samoprispevek 1980-1985/ delovodnik 1974-1979/ dopisi in ostali spisi 1974-1992