Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1975-1996; 0.4 tm (4š 1m); prevzemni seznam

zbori občanov 1979-1986, skupščine 1978-1986, seje sveta 1975-1991/ poravnalni svet 1985-1992/ svet potošnikov 1980/ razni sestanki 1978, 1980/ volitve 1978-1990/ organi in nosilci nalog za obdobje 1986-1990/ srednjeročni in letni plani 1980-1991/ statistika 1977?-1983/ Razvoj Kostanjevice na Krasu – kronika/ odkritje spominskega obeležja žrtvam fašističnega nasilja in odprtje asfaltiranih krajevnih poti 1987/ gradnja družbenega centra 1975-1978/ obnova kulturnega doma ?-1984/ krajevno telefonsko omrežje 1989-1992?/ vzdrževalna dela na krajevnih poteh 1985-1986/ obnova vodovoda 1981-1982/ obnova mrliške vežice 1983/ opravljanje gostinske dejavnosti: gostilna Fajti hrib 1985-1990/ krajevni samoprispevek 1986-1990/ ljudska obramba in civilna zaščita/ finančna poročila 1977-1990/ evidenca grobov na pokopališču/ dopisi in ostali spisi 1975-1990/ delovodniki 1977-1996/ preglednica (zemljevid) Kostanjevice na Krasu