Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1964-1998; 0.5 tm (5š 1k); prevzemni seznam

1965: Krajevna skupnost Gorenja Trebuša

statut 1965, 1974, pravilnik o določanju tajnih podatkov ljudske obrambe/ zbori občanov, seje sveta 1964-1978/ seznami in popisi prebivalstva in kmetij 1974, 1990?/ srednjeročna plana za obdobji 1976-1980 in 1981-1985/ gradnje in ureditve cest in poti 1976-1993/ elektrifikacija ?-1977/ adaptacija zadružnega doma 1978-1983/ živinska tehtnica 1973-1974?/ avtomatizacija telefonskega prometa 1975/ izgradnja RTV pretvornika 1986-1987?/ razna komunalna dela 1972-1982?/ delovne akcije  1971-1974?/ Gorenja Trebuša – študijski elaborat/ razvojni načrt za območje Trebuše 1994/ ocena ogroženosti in operativni načrt požarnega varstva za območje Gorenje Trebuše 1988/ bilance za leta 1977-1985/ tarifnik telefonskih pogovorov 1987/ časopisna članka 1975, 1978/ dopisi in ostali spisi 1965-1998/ popis stanovalcev pio posameznih hišah/ spisovne in finančne evidence 1970-1988