Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1959-1991; 2.4 tm (22š 7k 2m); arhivski popis načrtov in priznanj

1960: Stanovanjska skupnost Anhovo; 1965: Krajevna skupnost Deskle; Krajevna skupnost Anhovo

statut in drugi predpisi/ zbori volilcev, skupščine, seje sveta in drugih organov/ svet potrošnikov/ poravnalni svet/ volitve/ vprašalne pole/ potres/ gradbene zadeve/ krajevni praznik/ prireditveni odbor, organiziranje javnih prireditev/ ljudska obramba in civilna zaščita / dopisi in ostali spisi 1960-1990/ spisovne evidence 1960-1991/ matična knjiga in osebni listi zaposlenih/ načrti 1962-1983?/ priznanja 1986, 1988/ društva in družbenopolitične organizacije