Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1964-1990; 20.5 tm (203š 2k); brez pripomočka

Občinska izobraževalna skupnost Nova Gorica: skupščine 1974-1990/ izvršni odbor 1974-1982/ odbor za planiranje in svobodno menjavo dela 1982-1990/ odbor za samoupravno organiziranost in druge skupne naloge 1982-1986/ odbor podpisnikov samoupravnih sporazumov o združevanju amortizacije 1980-1986/ odbor samoupravne delavske kontrole 1983-1986/ temelji plana 1976-1980/ organizacijska poročila šol 1968-1988/ vprašalniki o dejavnosti šol 1975/ gradnje objektov/ zaključni računi 1964-1987/ spisi 1967-1989

Občinska kulturna skupnost Nova Gorica: samoupravni akti/ skupščine 1972-1989/ izvršni odbor 1972-1982/ koordinacijski odbor 1982-1989/ predsedstvo 1982-1984/ odbor za samoupravno organiziranost in kadrovske zadeve 1985-1989/ programi in poročila izvajalcev/ gradnje in adaptacije objektov/ zaključni računi 1971-1985/ spisi 1971-1989

Občinska telesnokulturna skupnost Nova Gorica: skupščine 1976-1990/ izvršni odbor 1975-1982/ predsedstvo 1982-1989/ odbor za samoupravno organiziranost, kadrovske in statutarne zadeve 1983-1988/ odbor za planiranje, svobodno menjavo dela in telesnokulturno dejavnost 1985-1989/ odbor za telesnovzgojne objekte 1975-1987/ odbor za priznanja in nagrade 1975-1989/ zaključni računi 1975-1983

Občinska raziskovalna skupnost Nova Gorica: skupščine 1976-1989/ predsedstvo 1981-1989/ odbor za pospeševanje raziskovalne in inovacijske dejavnosti 1985-1989/ odbor za samoupravne, organizacijske in kadrovske zadeve 1985-1989/ raziskovalne naloge/ razstave inovacijskih dosežkov 1978-1986/ zaključni računi 1981-1985/ spisi

Občinska skupnost socialnega skrbstva Nova Gorica: skupščine 1978-1990/ izvršni odbor 1981-1982/ koordinacijski odbor 1982-1989/ komisija za statusno-pravne zadeve 1982-1990/ komisija za usklajevanje socialnovarstvenih programov 1982-1988/ komisija za vprašanja socialne varnosti invalidov 1986-1990/ odbor samoupravne delavske kontrole 1983-1987/ zaključni računi 1978-1985/ spisi

Občinska skupnost otroškega varstva Nova Gorica: skupščine 1978-1990/ izvršni odbor 1977-1982/ predsedstvo 1982-1989/ komisija za denarne pomoči 1977-1989/ odbor za razvoj družbenega varstva otrok 1982-1990/ odbor samoupravne delavske kontrole 1981-1987/ temelji plana 1976-1990/ programi in poročila izvajalcev/ zaključni računi 1974-1985/ spisi 1975-1989