Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1947-1952; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1947: Krajevni ljudski odbor Zatolmin; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1949-1952/ statistika 1947-1952/ volitve 1947-1952/ notranje zadeve 1951/državljanske zadeve 1948-1952/ premoženjskopravne zadeve 1949-1952/ kmetijstvo 1951-1952/ gozdarstvo 1951-1952/ obrt 1951-1952/ trgovina in preskrba 1950-1952/ lokalni promet 1952/ gradnja in obnova 1952/ finance 1948-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1951-1952/ zdravstvo 1951-1952/ socialno skrbstvo 1948-1952/ javna varnost 1951-1952/ vojaške zadeve 1951-1952/ razno 1948-1952/ spisovne evidence 1948, 1952