Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1952; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Zalošče; 1947: Krajevni ljudski odbor Zalošče; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1952/ statistika 1948, 1951/ volitve 1946-1951/ notranje zadeve 1946-1951/ državljanske zadeve 1945-1949/ premoženjskopravne zadeve 1945-1952/ delo in delovni odnosi 1945-1952/ kmetijstvo 1945-1951/ gozdarstvo 1948-1950/ obrt 1947-1950/ gostinstvo in turizem 1948, 1950/ trgovina in preskrba 1946-1951/ komunalne zadeve 1946-1951/ lokalni promet 1947-1951/ gradnja in obnova 1948-1951/ stanovanjske zadeve 1947-1950/ finance 1945-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1945-1950/ zdravstvo 1945-1951/ socialno skrbstvo 1946-1952/ javna varnost 1946-1952/ vojaške zadeve 1945-1951/ razno 1945-1951/ spisovne evidence 1947-1951