Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1952; 0.8 tm (8š 1k); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Vrtovin; 1947: Krajevni ljudski odbor Vrtovin; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1952/ družinske pole 1946/ register prebivalstva/ popisi zemljiških posestev/ izkazi površin in zemljiški listi 1947/ gospodarski listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ davčni evidenci 1947, 1951/ finančne evidence 1947-1952/ spisi 1946-1951/ spisovne evidence 1946-1952