Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1947-1952; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1947: Krajevni ljudski odbor Volče; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje 1947-1951/ statistika 1947-1952/ volitve 1947/ notranje zadeve 1947-1952/ državljanske zadeve 1948-1951/ premoženjskopravne zadeve 1947-1951/ delo in delovni odnosi 1947-1952/ lokalna proizvodnja 1948-1950/ kmetijstvo 1947-1951/ gozdarstvo 1949-1952/ obrt 1950-1951/ gostinstvo in turizem 1949-1951/ trgovina in preskrba 1947-1951/ komunalne zadeve 1948/ lokalni promet 1948-1949/ gradnja in obnova 1947-1950/ stanovanjske zadeve 1947-1952/ finance 1947-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1947-1951/ zdravstvo 1947-1952/ socialno skrbstvo 1947-1952/ javna varnost 1949-1951/ vojaške zadeve 1947/ razno 1951/ spisovne evidence 1947-1952