Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1952; 0.2 tm (2š 1k); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Velike Žablje; 1947: Krajevni ljudski odbor Velike Žablje; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1946-1952/ planiranje 1949-1950/ volitve 1945-9150/ notranje zadeve 1949-1951/ državljanske zadeve 1948-1951/ premoženjskopravne zadeve 1947-1952/ delo in delovni odnosi 1950/ kmetijstvo 1947-1949/ komunalne zadeve 1948/ gradnja in obnova 1949-1950/ finance 1950-1951/ šolstvo, prosveta in kultura 1947/ razno 1946-1950/ spisovne evidence 1947-1952