Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1952; 0.4 tm (4š); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Šempas; 1947: Krajevni ljudski odbor Šempas; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje 1945-1952/ planiranje 1947-1951/ statistika 1945-1951/ volitve 1945-1950/ državljanske zadeve 1945-1952/ premoženjskopravne zadeve 1944-1951/ notranje zadeve 1944-1952/ delo in delovni odnosi 1945-1951/ lokalna proizvodnja 1945-1949/ kmetijstvo 1945-1952/ gozdarstvo 1945-1952/ obrt 1945-1951/ gostinstvo in turizem 1945-1952/ trgovina in preskrba 1944-1951/ komunalne zadeve 1945-1950/ lokalni promet 1944-1951/ gradbene zadeve 1947-1949/ stanovanjske zadeve 1946-1952/ finance 1944-1952/ šolstvo, prosveta, kultura 1944-1952// ljudsko zdravstvo 1945-1952/ socialno skrbstvo 1944-1952/ jvna varnost 1945-1952/ vojaške zadeve 1945-1952/ razno 1944-1952/ spisovne evidence 1949-1952