Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1952; 4.0 tm (40š); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Sveta Lucija; 1947: Krajevni ljudski odbor Sveta Lucija; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1951/ volilni imeniki/ družinska stanja 1947/ seznami priselitev in izselitev 1947/ prijave koles 1947/ popisi zemljiških posestev/ zemljiški listi 1947/ evidence kmetijstva, obvezne oddaje in preskrbe 1946-1951/ evidence živinskih potnih listov 1947-1950/ odkupni listi za kmetijska gospodarstva 1950/ prijave žganjekuhe 1948-1950/ evidence socialno ogroženih/ davčne evidence 1948-1952/ finančne evidence 1946-1952/ spisi 1944-1952/ spisovne evidence 1945-1952