Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1952; 2.6 tm (25 škatel, 3 knjige); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Soča; 1947: Krajevni ljudski odbor Soča; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1944-1952/ register prebivalstva/ volilni imenik/ rojstna in mrliška matična knjiga 1947-1952/ popisi zemljiških posestev/ izkazi površin in zemljiški listi 1947/ gospodarski in odkupni listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ zapisniki o izdaji živinskih potnih listov/ evidence odkupa, obvezne oddaje in preskrbe/ evidenca socialno ogroženih/ ambulantna knjiga 1946-1947/ davčne evidence 1944-1950/ finančne evidence 1944-1952/ spisi 1944-1952/ spisovne evidence 1944-1952