Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1949; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Selo - Batuje; 1947: Krajevni ljudski odbor Selo; 1949: ukinitev

zapisniki sej 1947-1949/ skupna površina KLO po popisu zemljiških gospodarstev 1947, skupne in zasejane površine 1949, zemljiški listi za skupno gospodarstvo 1947/ družinske pole: Batuje in Selo 1945-1947/ družinska stanja – kontrola živilskih nakaznic 1947/ davčne evidence 1947-1948, finančne evidence 1947-1949/ proračunski izdatki 1949/ seznam vpisnikov in poročila o vpisu ljudskega posojila 1948/ seznami delavcev Mizarske in kovaške delavnice v Selu 1947-1948 / dopisi, zapisniki, potrdila in ostali spisi 1947-1948/ spisovne evidence 1947-1949