Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1952; 1.5 tm (15 škatel); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Ponikve; 1947: Krajevni ljudski odbor Ponikve; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1946-1951/ volilni imenik/ državljanska knjiga/ družinske pole za naselji Ponikve in Pečine 1946, imenik novorojenčkov 1945-1952/ popisi zemljiških posestev/ gospodarski in odkupni listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ evidence kmetijstva, obvezne oddaje in preskrbe/ davčne evidence 1946-1950/ finančne evidence 1946-1952/ spisi 1944-1952/ spisovne evidence 1946-1952