Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1952; 2.4 tm (24š 2k); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Kneža - Podmelec; 1947: Krajevni ljudski odbor Kneža - Podmelec; 1948: Krajevni ljudski odbor Podmelec; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1952/ volilni imeniki/ register prebivalstva/ evidenca delovnih ur uslužbencev 1951-1952/ izkazi površin 1947, popisi zemljiških posestev/ evidence kmetijstva, obvezne oddaje in preskrbe 1945-1951/ evidenca živinskih potnih listov 1948-1952/ odkupni listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ evidenca cepljenih otrok 1948-1949/ davčne evidence 1944-1951/ finančne evidence 1944-1948/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1946-1952