Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1952; 0.7 tm (7š); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Log pod Mangartom; 1947: Krajevni ljudski odbor Log pod Mangartom; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1952/ planiranje 1947-1950/ volitve 1946-1950/ statistika 1945-1952/ notranje zadeve 1945-1951/ državljanske zadeve, rojstne in mrliške matične knjige 1947-1952/ premoženjskopravne zadeve 1945-1951/ delo in delovni odnosi 1945-1951/ kmetijstvo 1945-1952/ gozdarstvo 1947-1951/ lokalna proizvodnja 1945-1951/ trgovina in preskrba 1945-1952/ gostinstvo in turizem 1949-1951/ gradnja in obnova 1946-1951/ komunalne zadeve 1949/ stanovanjske zadeve 1948-1951/ lokalni promet 1945-1951/ finance 1945-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1946-1950/ ljudsko zdravstvo 1945-1952/ socialno skrbstvo 1945-1952/ javna varnost 1948-1952/ vojaške zadeve 1945-1952/ razno 1945-1949/ spisovne evidence 1946-1950