Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1952; 1.1 tm (11 škatel); arhivski popis po prvotni ureditvi

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Kred; 1947: Krajevni ljudski odbor Kred; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1952/ volilni imeniki/ evidenca živinskih potnih listov 1946-1949, evidenčni listi odkupa živine 1950/ davčne evidence 1949-1952/ finančne evidence 1946-1952/ spisi 1944-1952/ spisovne evidence 1947-1952