Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1952; 2.0 tm (20š); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Kobarid; 1947: Krajevni ljudski odbor Kobarid; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1952/ družinske pole in družinska stanja 1946-1947, družinski listi/ volilni imeniki/ seznami vojnih žrtev/ evidence kmetijstva, obvezne oddaje in preskrbe 1945-1951/ zapisniki o izdajanju živinskih potnih listov/ davčne evidence 1948-1950/ finančne evidence 1945-1951/ evidence socialno ogroženih/ spisi 1945-1951/ spisovne evidence 1945-1952