Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1952; 0.8 tm (8š 3k); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbori:  Črniče, Gojače – Malovše, Ravne; 1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Črniče, Krajevni narodnoosovobodilni odbor Gojače – Malovše; 1947: Krajevni narodnoosovobodilni odbor Črniče – Gojače;  1947: Krajevni ljudski odbor Črniče – Gojače, Krajevni ljudski odbor Črniče; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1946-1952/ planiranje 1950-1951/ statistika 1947-1952/ državljanske zadeve 1945-1947/ premoženjskopravne zadeve 1947-1951/ notranje zadeve 1951/ delo in delovni odnosi 1947-1951/ lokalna proizvodnja 1950-1952/ kmetijstvo 1950-1951/ gozdarstvo 1948-1951/ trgovina in preskrba 1945-1951/ šolstvo, prosveta, kultura 1952/ javna varnost 1950-1952/ vojaške zadeve 1946-1952/ finance 1945-1952/ spisovne evidence 1946-1952