Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1952; 1.7 tm (15š 3k); arhivski popis po prvotni ureditvi

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Čezsoča; 1947: Krajevni ljudski odbor Čezsoča; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1947-1952/ družinske pole in družinska stanja 1945-1947/ rojstna in mrliška matična knjiga, vpisnik matične knjige rojstev in smrti 1947-1952/ register prebivalstva/ gospodarski listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ kmetijske evidence 1948-1952/ finančne evidence 1948-1952/ spisi 1944-1952/ spisovne evidence 1947-1952