Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1947-1952; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1947: Krajevni ljudski odbor Cerovo; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1947-1952/ planiranje 1948-1951/ statistika 1948-1951/ volitve 1947-1951/ državljanske zadeve 1948-1951/ premoženjskopravne zadeve 1947-1952/ notranje zadeve 1948-1951/ delo in delovni odnosi 1948-1951/ kmetijstvo 1948-1951/ gozdarstvo 1949-1952/ obrt 1948-1952/ gostinstvo in turizem 1948-1951/ trgovina in preskrba 1948-1952/ finance 1948-1952/ komunalne zadeve 1948-1951/ lokalni promet 1947-1950/ stanovanjske zadeve 1949/ šolstvo, prosveta, kultura 1948-1952/ ljudsko zdravstvo 1948-1951/ socialno skrbstvo 1948-1952/ javna varnost 1948, 1952/ vojaške zadeve 1947-1951/ spisovne evidence 1948-1952