Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1952; 0.6 tm (6š); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Rihemberk; 1947: Krajevni ljudski odbor Rihemberk; 1951: Krajevni ljudski odbor Branik; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1944-1952/ planiranje 1948-1951/ statistika 1946-1952/ volitve 1945-1950/ notranje zadeve 1945-1951/ državljanske zadeve 1945-1951/ premoženjskopravne zadeve 1945-1952/ delo in delovni odnosi 1946-1950/ lokalna proizvodnja 1959/ kmetijstvo 1945-1952/ gozdarstvo 1945-1952/ obrt 1946-1952/ gostinstvo in turizem 1948/ trgovina in preskrba 1945-1952/ komunalne zadeve 1946-1951/ lokalni promet 1946-1951/ gradnja in obnova 1948-1952/ stanovanjske zadeve 1946-1949/ finance 1944-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1945-1952/ ljudsko zdravstvo 1945-1952/ socialno skrbstvo 1945-1952/ javna varnost 1946-1948/ vojaške zadeve 1945-1952/ razno/ spisovne evidence 1946-1952