Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1952; 4.7 tm (46š 7k); prevzemni seznam

1944: Mestni narodnoosvobodilni odbor Tolmin; 1947: Mestni ljudski odbor Tolmin; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1952/ volitve 1947-1952/ matični urad 1945-1952, evidenca prstnih odtisov za osebne izkaznice 1946, prijave in odjave bivališč 1946-1951/ prijave motornih vozil in koles 1947/ popisi zemljiških posestev 1945/ vojaški statistični odsek 1948/ članske izkaznice vojaških vojnih invalidov 1950/ odjave živilskih nakaznic 1948/ stanovanjska komisija 1949/ davčne zadeve 1947-1952/ finance 1945-1952/ radioreferent 1947/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1946-1952