Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1952-1955; 0.6 tm (5š 3k); arhivski popis

1952: Občinski odbor Kostanjevica; 1955: ukinitev

seznam odlokov 1952-1955/ volitve 1952-1953/odločbe o imenovanju komisij 1952-1955/ zapisniki sej  1953-1955 / statistično poročilo in evidenca o prebivalstvu/ seznami inventarja 1952/ seznami in popisi prebivalstva/ javna varnost 1952-1953/ elektrifikacija 1953/ kmetijstvo 1952-1955/ gozdarstvo 1953/ gostinstvo 1953-1955/ promet in zveze 1952-1955/ gradbene, stanovanjske in komunalne zadeve 1952-1955/ premoženjskopravne zadeve  1952-1955/ ljudsko zdravstvo in socialno varstvo 1952-1955/ šolstvo 1952-1955/ registracija gospodarskih podjetij 1953/ seznam obrtnikov v Vojščici 1954/ likvidacija ključavničarske in kovaške delavnice v Temnici 1952/ vojaške zadeve, zaupni spisi 1952-1955/ finance, finančne evidence, davčne evidence 1952-1955/ spisovne evidence 1952-1955