Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1952-1955; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1952: Občinski ljudski odbor Kal nad Kanalom; 1955: ukinitev

organizacija in poslovanje 1952-1955/ planiranje 1953/ statistika 1952-1955/ volitve 1952-1955/ državljanske zadeve 1952-1954/ premoženjskopravne zadeve 1952-1955/ notranje zadeve 1952-1955/ delo in delovni odnosi 1952-1955/ kmetijstvo 1953-1955/ gozdarstvo 1952-1954/ obrt 1952-1955/ gostinstvo in turizem 1953-1954/ trgovina in preskrba 1953/ komunalne zadeve 1953-1954/ lokalni promet 1952-1955/ gradbene zadeve 1953-1954/ finance 1952-1955/ šolstvo, prosveta in kultura 1953-1955/ zdravstvo 1953-1955/ socialno skrbstvo 1952-1955/ vojaške zadeve 1952-1955/ spisovne evidence 1953-1955