Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1952-1955; 2.2 tm (20 škatel, 15 knjig); prevzemni seznam

1952: Občinski ljudski odbor Črniče; 1955: ukinitev

zapisniki sej 1952-1955/ seznam prebivalcev za fluorografiranje/ družinska knjiga za Vrtovin/ evidenca proizvajalcev vina in žganja 1954-1955, zapisniki o pridelanih količinah vina in žganja 1954/ davčne evidence 1952-1955/ zapisniki o izdajanju živinskih potnih listov/ finančne evidence, zaključni računi 1953-1955 / spisi 1952-1955/ spisovne evidence 1952-1955