Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 87 60
fax: +386 5 302 77 38
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si

e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1995; 10.3 tm (103š); prevzemni seznam

1961: Zavod za prosvetno pedagoško službo Gorica; 1969: Zavod Socialistične Republike Slovenije za šolstvo, organizacijska enota Nova Gorica

organizacijska poročila, polletna in letna zaključna poročila, preglednice uspehov, statistična in zbirna poročila sveta za šolstvo oziroma sveta za prosveto in kulturo Okrajnega ljudskega odbora Gorica 1955-1961/ organizacijska, statistična poročila in zbirniki 1962-1994/ spisi 1962-1968/ zapisniki sej 1966-1976/ samoupravni akti 1964-1969/ finančno gradivo 1964-1969/ delovodniki 1961-1969/ zaključna poročila 1970-1988/ analize 1976-1977/ informativni in splošni pregledi šol 1977-1984/ tekmovanja 1980-1989/ statistika 1988-1994