Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1947; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1944: Okrajni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) Miren; 1945: Okrajni narodnoosvobodilni odbor Miren; 1947: ukinitev

tajništvo 1944-1947/ personalni odsek 1945/ osebni listi članov okrajne narodnoosvobodilne skupščine? 1946/ odsek za izgradnjo narodne oblasti 1945/ odsek za notranje zadeve 1945-1946/ odsek za informacijo in propagando 1944-1945/ okrajni urad za ugotavljanje zločinov okupatorja in njegovih pomagačev 1945/ komisija za upravo narodne imovine 1945/ okrajna gospodarska komisija, gospodarsko-politična komisija 1944-1946/ odsek za kmetijstvo 1945-1946/ odsek za prehrano, prehranjevalni urad, 1944-1946/ statistični gospodarski poljedelski urad 1946/ popis pridelkov: Peč, Sovodnje/ odsek za gozdarstvo 1946/ nabavna prodajna zadruga 1945, 1947/ okrajna tekmovalna komisija 1946/ odsek za gradnjo in obnovo 1945-1946/ odsek za finance 1944-1946/ odsek za zdravstvo 1945-1946/ odsek za socialno skrbstvo 1944-1947/ okrajni odbor podpornega društva 1945/ okrajni odbor Zveze primorskih invalidov 1947/ okrajni odbor primorskih partizanov 1946/ odsek za prosveto, okrajna prosvetna komisija 1945-1946/ prijave rojstva, zapisniki o prijavi rojstva, prijave babice o porodu 1946/ zapisniki o poroki in priloge 1946/ mrliško-ogledni listi, zapisniki o prijavi smrti 1946

Večino fonda hrani Arhiv Republike Slovenije (fond AS 1812).