Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1943-1947; 0.6 tm (6š); arhivski popis

1944: Okrajni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) Bovec (za Bovško); 1945: Okrajni narodnoosvobodilni odbor Bovec; 1947: ukinitev

zapisniki sej okrajnih organov 1945-1946/ zapisniki sej krajevnih narodnoosvobodilnih odborov 1945-1947/ personalni odsek 1946/ matični urad 1945-1947/ odsek za izgradnjo narodne oblasti 1945-1947/odsek za statistiko 1945, 1947/ odsek za kmetijstvo 1945-1947/ odsek za prehrano 1943-1946?/ odsek za trgovino 1946/ odsek za zadružništvo 1946/ odsek za gradnje in obnovo 1945, 1946/ odsek za obrt in industrijo 1945/ odsek za promet 1945/ odsek za gozdarstvo 1945-1946/ odsek za prosveto, okrajna prosvetna komisija 1944-1946/ odsek za zdravstvo 1945, 1946/ odsek za socialno skrbstvo 1945-1946/ odsek za finance 1944-1947/ razno 1944-1946?/ delovodnik 1946

Del fonda hrani Arhiv Republike Slovenije /fond AS 1806).