Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1947; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1945: Poverjeništvo Pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora za Slovensko Primorje; 1947: ukinitev

odsek za notranje zadeve 1945-1957/ odsek za izgradnjo ljudske oblasti 1945-1947/ personalni odsek 1946/ načrtna komisija 1946-1947/ odsek za inšpekcijo dela 1946-1947/ javni tožilec 1945-1947/ odsek za gradnje 1945-1947/ odsek za industrijo, obrt in rudarstvo 1945-1947/ odsek za kmetijstvo in gozdarstvo1945-1946/ odsek za trgovino in preskrbo 1945-1946/ odsek za zadružništvo 1946/ odsek za zdravstvo 1945-1946/ odsek za socialno skrbstvo 1945-1946/ odsek za prosveto 1945-1947/ odsek za finance 1945-1946/ komisija za vojno škodo 1945-1946/ komisija za ugotovitev zločinov okupatorjev 1945/ razno 1945-1947/ finančne evidence 1946-1947/ spisovne evidence 1945-1946

Večino fonda hrani Arhiv Republike Slovenije (fond AS 1835).