Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1947; 0.7 tm (7š); arhivski popis

1945: Šolsko skrbništvo Gorica pod zavezniško vojaško upravo z didaktičnimi ravnateljstvi za Gorico, Komen, Kanal ob Soči, Kobarid, Miren, Brda in Tržič; 1947: ukinitev

Didaktično ravnateljstvo Kanal: poročila o delu šol 1947/ statistika 1945-1947/ popisi inventarjev v šolskih poslopjih 1945-1947/ seznami učiteljstva 1947/ personalni dokumenti učiteljev/ spisi 1945-1947/ spisovne evidence 1945-1947;

Didaktično ravnateljstvo Gorica: personalni dokumenti učiteljev/ spričevala učencev 1947;

Didaktično ravnateljstvo za Brda: poročila o delu šol 1947/ poročila o pregledu šol 1946-1947/ statistika 1946-1947/ zapisniki o izpitih 1947/ seznami učiteljstva/ popisi inventarja šolske opreme 1946-1947/ personalni dokumenti učiteljev 1946-1947;

Didaktično ravnateljstvo Miren: seznami šol, učiteljstva in učencev/ personalni dokumenti učiteljev/ spisi 1946-1947/ spisovna evidenca 1946-1947;

Didaktično ravnateljstvo Kobarid: personalni dokumenti učiteljev/ spisi 1945-1947;

Didaktično ravnateljstvo Komen: personalni dokumenti učiteljev

slovenščina, italijanščina, angleščina