Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1862-1928; 2.4 tm (23š 2k 2m); arhivski popis

1850-1918: Občina Ponikve, Ortsgemeinde Paniqua; 1918-1928: Občina Ponikve, Comune di Paniqua; 1928: priključitev k občini Sv. Lucija (Most na Soči)

posamezni spisi 1862-1896/ finančne zadeve 1895-1927/ spisi 1897-1923/ spisi po kategorijah 1924-1928/ volitve 1922-1926/ zapisniki sej občinskega sveta 1923-1926/ družinski listi s.d./ delovodnik 1918-1925

nemščina, slovenščina, italijanščina