Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1874-1928; 0.6 tm (5š 4k); arhivski popis

1850-1918: Občina Log, Ortsgemeinde Breth; 1918-1928: Občina Log, Comune di Bretto; 1928: priključitev k občini Bovec

zapisnik občinske seje 1874/ vojaške zadeve 1896-1928/ seznami črnovojnikov rojenih v letih 1852-1899 s prilogami 1894-1916/ posamezni spisi 1899-1928/ finančne zadeve 1874-1928/ vojne sirote 1925-1928/ občinski dobrodelni odbor 1924-1927/ vojaški nabor 1922-1928/ davki 1923-1928/ zapisniki sej občinskega sveta 1923-1926/ volitve 1923-1925/ državljanske zadeve 1896-1928/ poštne knjige 1923, 1924, 1926/ delovodniki 1921-1924, 1927-1928/ register prebivalstva 1921/ državljanska knjiga 1921

nemščina, slovenščina, italijanščina