Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1912-1947; 34.3 tm (325 škatel, 34 knjig, 7 map, 1 načrt); arhivski popis

1850-1918: Občina Bovec, Ortsgemeinde Flitsch; 1866: odcepitev občin Trnovo in Žaga; 1867: odcepitev občine Srpenica, 1872: odcepitev občine Čezsoča; 1918-1947: Občina Bovec, Comune di Plezzo; 1928: pridružitev občin Čezsoča, Log, Srpenica, Žaga

spisi in finančne zadeve 1912-1926/ vojaško pokopališče v Plužni 1923/ cenitev vojne škode na občinskem premoženju 1921-1922, 1926-1936/ prijave obnove hiš 1920-1929/ seznam avstroogrskih vojakov 1920/ seznami nabornikov 1922-1943/ seznami hiš v Bovcu in v Srpenici s.d./ spisi po kategorijah 1927-1947/ zapisniki sklepov občinskega odbora 1923-1926/ zapisniki sklepov občinskega sveta in podestà-ja 1923-1939/ državljanska knjiga 1921/ popis prebivalstva 1931, 1936/ popis družin 1939/ družinski listi s.d./ register emigracij in imigracij 1934-1947/ kartoteka vlog za izdajo osebnih izkaznic s fotografijami 1927-1943/ register cepljenj 1928-1944/ register obrtnih dovoljenj 1941/ delovodniki 1912-1944

nemščina, slovenščina, italijanščina