Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1951-1991; 8.2 tm (39š 40k 15kartotek); arhivski popis

1951-1963: Okrajni sodnik za prekrške Gorica; 1955-1962: Okrajni senat za prekrške Gorica, (1952: vključuje ukinjeni okraj Sežana in Idrija, 1955: vključuje ukinjeni okraj Tolmin); 1955-1963: sodnik za prekrške pri občinskem ljudskem odboru Nova Gorica; 1955-1961; sodnik za prekrške pri občinskem ljudskem odboru Kanal; 1955-1961; sodnik za prekrške pri občinskem ljudskem odboru Dobrovo; 1955-1960; sodnik za prekrške pri občinskem ljudskem odboru Šempeter pri Gorici; 1963: Občinski sodnik za prekrške v Novi Gorici;:

okrajni sodnik in senat za prekrške:

spisi (S) 1955-1959/ upravno kazenski vpisniki in indeksi 1951-1957/ pritožbeni vpisniki okrajnega senata 1956-1960/ poročila in statistični pregledi okrajnega in občinskih sodnikov za prekrške 1952-1959/ okrajni sodnik za prekrške Tolmin: indeksi upravno kazenskih vpisnikov 1951-1953, 1955, spisi 1955/ nalogi za plačilo prič in porotnikov pri senatu 1962;

občinski sodniki za prekrške:

vpisniki za prekrške, pomožne evidence, kazala (UKO, P) 1955-1991/  splošni vpisniki (Sp) 1961-1982; vpisniki pravne pomoči (S) 1960-1974; spisi (P) 1981-1991