Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1955-2004; 6.6 tm (37š 25k); arhivski popis

1955-1963: sodnik za prekrške občinskega ljudskega odbora Ajdovščina; 1955-1959: sodnik za prekrške občinskega ljudskega odbora Vipava; 1963: Občinski sodnik za prekrške v Ajdovščini

upravno kazenski vpisniki (UKV) 1955-1968/ vpisniki o prekrških (UKO, P) 1969-1991/ kazala 1960-1971/ kartotečno kazalo 1978-1993/ delovodnik (S) 1956-1972/ splošni vpisnik (S) 1975-2004/ splošni vpisnik (Sp) 1973-1991/ spisi (UKO, POP, P) 1955-1991/ splošni spisi (S) 1964-1985/ letna in druga poročila 1970-2007