Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1955; 16.5 tm (150 škatel, 125 knjig); arhivski popis

1945-1951: Javno tožilstvo za okraj Gorica/ 1945-1952: Javno tožilstvo za okraj Idrija; /1945-1955: Javno tožilstvo za okraj Tolmin/ 1956-1957: Okrajno javno tožilstvo v Idriji/ 1945-1947: Javni tožilec pri PPNOO za Slovensko primorje v Ajdovščini oz. Postojni; 1947-1949: Javno tožilstvo za goriško okrožje v Postojni; 1949-1950: Javno tožilstvo za goriško oblast v Novi Gorici; 1951-1955: Javno tožilstvo za goriško okrožje oz. Okrožno javno tožilstvo Gorica; 1956: Okrožno javno tožilstvo v Novi Gorici;

kazenske zadeve (K, Kr) 1947-1953/ kazenske zadeve (KTS, KTR, KTI, KTO) 1954-1955/ preiskovalne zadeve (I, Ir ) 1947-1952/ zadeve javne varnosti (UI, U) 1947/ civilne zadeve (G, Gr) 1947-1954/ zadeve splošnega nadzora (ON, ONR) 1948-1954/ zadeve splošne varnost (V, B, Br) 1948-1952/ spisi splošne uprave (A) 1949-1954/ pripadajoči vpisniki in imeniki 1945-1955