Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 87 60
fax: +386 5 302 77 38
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si

e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1978; 84.9 tm (831 škatel, 4 nestandardne škatle, 24 knjig); arhivski popis

1944-1945: Okrajno narodno sodišče za Vipavsko; 1945-1947: Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini; 1945-1947: Okrajno narodno sodišče v Grgarju; 1945: Okrajno narodno sodišče v Kanalu; 1945: Okrajno narodno sodišče Čepovan-Kanal / 1947: Okrajno sodišče v Ajdovščini; 1947-1954: Okrajno sodišče v Gorici; 1955-1965: Okrajno sodišče v Novi Gorici

civilne zadeve: pravdni spisi (Pj, T, G) 1945-1954 (1957)/ zapuščinski spisi (Z, O) 1945-1954/ izvršbe in zaplembe ((I, Zp) 1946-1954/ varstveni in skrbstveni spisi (Nj, Vs, S) 1944-1947/ preklici (Pc) 1945-1946/ poravnave (Por) 1946/ civilni spisi razno (Spj, Sp, R, I-R, II-R) 1945-1954/ razglasitve za mrtve do 1961

kazenske zadeve: kazenski spisi (Kj, Ks, K) 1945-1954/ pritožbe in pomilostitve (Pm, Kp) 1946-1954/ izvršitve obsodb (Ik) 1945-1946/ poizvedbe in preiskave (Kis) 1954-1955/ kazenski spisi mladoletnih (Ksm) 1954-1955/ kazenski spisi razno (Kr) 1947-1954/

sodna uprava: spisi sodne uorave (Su, Su.pov) 1944-1954/

pripadajoči vpisniki in indeksi 1945-1961 (1966)

slovenščina, italijanščina