Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1978; 106.5 tm (1044 škatel, 11 nestandardne škatle, 2 ovoja); arhivski popis

1944-1945: Okrajno narodno sodišče za Vipavsko; 1945-1947: Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini; 1945-1947: Okrajno narodno sodišče v Grgarju; 1945: Okrajno narodno sodišče v Kanalu; 1945: Okrajno narodno sodišče Čepovan-Kanal / 1947: Okrajno sodišče v Ajdovščini; 1947-1954: Okrajno sodišče v Gorici; 1955-1965: Okrajno sodišče v Novi Gorici

civilne zadeve: pravdni spisi (Pj, T, G, P) 1945-1978/ zapuščinski spisi (Z, O) 1945-1954/ izvršbe (I) 1946-1978/ zaplembe (Zp) 1946-1954/ varstveni in skrbstveni spisi (Nj, Vs, S) 1944-1947/ preklici (Pc) 1945-1946/ poravnave (Por) 1946/ civilni spisi razno (Spj, Sp, R, I-R, Rnp, Ri, II-R, Rp) 1945-1978/

kazenske zadeve: kazenski spisi (Kj, Ks, K) 1945-1978/ pritožbe in pomilostitve (Pm, Kp) 1946-1978/ izvršitve obsodb (Ik) 1945-1946/ poizvedbe in preiskave (Kis, Ki) 1954-1978/ kazenski spisi mladoletnih (Ksm, Km) 1954-1978/ kazenski spisi razno (Kr) 1947-1978/ izvrševanje prostostnih kazni (IPK) 1972-1978/

sodna uprava: spisi sodne uprave (Su, Su.pov) 1944-1954/

pripadajoči vpisniki in indeksi 1945-1978

slovenščina, italijanščina