Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1960-1992; 0.2 tm (2š); arhivski popis

?: Krajevna organizacija Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Miren; 1992: ukinitev

Zapisniki sej 1961-1989/ seznami borcev, internirancev, vojaških vojnih invalidov, rezervnih oficirjev in podoficirjev 1962-1986/pomoč borcem 1961-1986/proslave, prireditve 1963/predlogi za odlikovanja 1962-1983/zbiranje sredstev za spomenik na Trnovem 1980-1981/podatki o finančnem stanju, primerki članskih izkaznic 1991-1992