Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1940-1992 (2 fotografiji ok. 1940 in 1950 ); 0.5 tm (5 škatel); arhivski popis

organizacijska zadeve 1964-1991/ zapisniki sej odbora in letnih konferenc s prilogami 1961-1992/ članstvo 1962-1992/ popis udeležencev NOV 1956-1987/ Delovodniki 1960-1978/ pomoč borcem 1961-1992/prireditve, akcije, proslave 1961-1991/ priznanja, odlikovanja 1961-1986/ zahvalna pisma, govori 1962-1985/ zbiranje zgodovinskega materiala 1962-1980/ album s fotografijami, časopisnimi izrezki in dokumenti s.d. (ok. 1940)-1980