Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1955-1993; 3.7 tm (37 škatel); arhivski popis

1952: Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije Nova Gorica; 1962: Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije Nova Gorica; 1991: Združenje borcev in udeležencev narodnoosvobodilnega boja Slovenije občine Nova Gorica

zapisniki sej občinskega odbora 1957-1961, 1966-1978/ zapisniki sej raznih komisij in odborov 1961-1993/ zapisniki sej krajevnih organizacij 1958-1988/ posebna doba 1961/ spisi 1957-1987/ delovodniki 1955-1986