Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1952-1985; 1.8 tm (18š); prevzemni seznam

1952: Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije Ajdovščina; 1962: Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije Ajdovščina

zapisniki sej organov, odborov in komisij občinske organizacije 1965-1984/ gradivo o spomenikih narodnoosvobodilne vojne, fotografije 1952-1985/ krajevna topografija z opisi zgodovine 1959-1985/ izjave internirancev 1959/ poročila o delu 1964-1969/ seznami borcev, članov Zveze vojaških vojnih invalidov/ položaj otrok padlih borcev/ tuji državljani, pokopani pri nas 1963